بیانیه‌ی دبیرخانه‌ی دومین کنگره‌ی ملی دانشجویی طب اسب

نظر به مخاطرات احتمالی ناشی از بیماری کرونای جدید، مقرر گردیده است، برگزاری دومین کنگره‌ی ملی دانشجویی طب اسب به زمان دیگری موکول شود. بدیهی است زمان جدید برگزاری کنگره در بیانیه های بعدی و در اولین فرصت به اطلاع خواهد رسید.

برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن
09030694392
فکس
061-33360807
ایمیل
info@nscem.ir
آدرس دببرخانه :
اهواز بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران دانشکده دامپزشکی