محور های کنگره

# محورهای کنگره
1 بیماری های داخلی
2 بیماری های مشترک
3 جراحی و بیهوشی
4 پاتوبیولوژی
5 تبار شناسی
6 تصویربرداری تشخیصی
7 بهداشت، پرورش و تغذیه
8 دندانپزشکی
9 رفتار شناسی
10 طب ورزش و فیزیوتراپی
11 علوم پایه
12 کلینیکال پاتولوژی
13 لنگش و بیماری های اندام حرکتی
14 مامایی و بیماری های تولید مثل


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن
09030694392
فکس
061-33360807
ایمیل
info@nscem.ir
آدرس دببرخانه :
اهواز بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران دانشکده دامپزشکی