کمیته اجرایی

سید مجتبی امام

دبیر اجرایی کنگره

علی زارع خورمیزی

دبیر ارتباطات و رسانه

علی حقیقی زاده

دبیر پشتیبانی و تدارکات

شهرزاد گیتی جمال

دبیر امور اداری

آیدا رضایی پور

دبیر روابط عمومی
 


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن
09030694392
فکس
061-33360807
ایمیل
info@nscem.ir
آدرس دببرخانه :
اهواز بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران دانشکده دامپزشکی